1. Home
 2. >
 3. info
 4. >
 5. Garantieregeling

Garantieregeling

U hebt garantie op

 • Conditie
 • Authenticiteit
 • Transport

Op Kunstveiling geldt een garantieregeling waaraan alle verkopers zich moeten houden. Indien een werk dat u aankoopt niet voldoet aan de omschrijving uit de veiling, dan kunt u binnen 3 weken na ontvangst van uw aankoop, een beroep doen op de garantieregeling.

Let op: houd er rekening mee dat de garantieregeling alleen geldt op onderstaande punten, tenzij er aantoonbaar onderling andere afspraken zijn gemaakt.

1. De conditie

De conditie van het object moet zijn zoals omschreven in de veiling. Veel kunst en design op Kunstveiling is afkomstig uit de secundaire markt. Dit betekent dat kleine onvolkomenheden zoals gebruikssporen niet altijd te beschrijven zijn en onderdeel zijn van ‘de levensloop’ van het object. Indien een werk NIET in goede staat is, moet dit duidelijk worden aangegeven in de veilingomschrijving, zo mogelijk ondersteund met een foto. Wanneer er geen beschadigingen zijn aangegeven moet de koper ervan kunnen uitgaan dat een werk in goede conditie is.

Let op: Als in de veiling is opgenomen dat de authenticiteit van een werk niet gegarandeerd kan worden door de verkoper, dan vervalt deze garantie.

2. Authenticiteit

De authenticiteit van het kunstwerk moet kloppen. Indien blijkt dat een werk niet door de kunstenaar is gemaakt, zoals vermeld in de veilingomschrijving (fout of vervalsing), kan de koper een beroep doen op het garantieregeling. Dit geldt ook als een werk afkomstig is van de opgegeven kunstenaar, maar het is een reproductie van het werk en dit staat niet vermeld in de veilingomschrijving. Indien er een vermoeden bestaat dat een werk niet authentiek is, moet dit aannemelijk worden gemaakt door een verklaring van een deskundige over het aangekochte werk.

Let op: Indien in de veiling wordt vermeld dat de verkoper de authenticiteit van een werk niet kan garanderen, vervalt deze garantie.

3. Transport

Transport is voor risico van de verkoper. Als een kunstwerk door de verkoper wordt verzonden of in opdracht van de verkoper via een koeriersdienst wordt bezorgd, dan is de verkoper verantwoordelijk voor dit transport. Ontstaat er schade tijdens het transport, dan kan de koper een beroep doen op de garantieregeling. De koper dient in dit geval foto’s te overleggen van de schade aan het kunstwerk en de schade aan de verpakking, zodat de verkoper deze schade eventueel bij de transporteur kan claimen. Bovenstaande geldt niet als de koper een eigen transporteur het werk heeft laten afhalen.

Let op: houd er rekening mee dat de garantieregeling geldt voor bovenstaande punten, tenzij er aantoonbaar onderling andere afspraken zijn gemaakt.

Garantieregeling

Indien aanspraak gemaakt kan worden op de garantieregeling, dan gelden de volgende regels:

 • De verkoper dient het aankoopbedrag (inclusief veilingkosten en eventuele verzend- of bezorgkosten) te vergoeden aan de koper.
 • De retourkosten van het werk zijn voor rekening van de koper.
 • Kunstveiling staat garant in de periode waarbinnen de verkoper het bedrag terugstort en de koper het werk terugzendt.
 • Indien een werk is/wordt afgehaald, is de verkoper niet verplicht eventuele reiskosten te vergoeden.
 • De afhandeling van de garantie dient binnen 5 werkdagen plaats te vinden.

Dispuut en verzekering

We hopen natuurlijk dat het zo ver niet komt, maar mocht er een meningsverschil ontstaan tussen verkoper en koper dan kan deze situatie het beste worden voorgelegd aan Kunstveiling. Kunstveiling zal dan een uitspraak doen waar koper en verkoper zich aan moeten houden, op straffe van uitsluiting van deelname aan de veilingen op Kunstveiling.

Indien een verkoper, na betaling en op verzoek van de koper, het aankoopbedrag niet terugbetaalt, zal deze worden uitgesloten van deelname aan de veilingen op Kunstveiling en kan de koper – onder voorwaarden – een beroep doen op onze aankoopverzekering. 

Aankoopverzekering

Indien een verkoper, na betaling en op verzoek van de koper, het aankoopbedrag niet terugbetaalt, zal deze worden uitgesloten van deelname aan de veilingen op Kunstveiling en kan de koper een beroep doen op onze aankoopverzekering. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:

 • De verkoper die niet levert moet minimaal 25 verkochte items op zijn account hebben staan. Deze aantallen vindt u terug bij de informatie over de verkoper.
 • U kunt voor maximaal € 500,- per verkoper (niet per item) aanspraak maken op de aankoopverzekering.
 • U dient een bewijs van betaling aan de verkoper bij Kunstveiling aan te leveren.
 • U dient aangifte van fraude te doen bij de politie en het bewijs van aangifte bij Kunstveiling aan te leveren.

Kunstveiling zal u vervolgens het aankoopbedrag tot maximaal € 500,- vergoeden. Tevens zal de verkoper worden uitgesloten van handel op Kunstveiling.

Indien er een dispuut is over de authenticiteit of conditie van het werk, dan is de aankoopverzekering niet van toepassing, tenzij er duidelijk sprake is van oplichting of bewust verkeerd aanbieden.